Mogelijkheid voor testen van kinderen jonger dan 12 jaar
Onderstaand bericht ontvingen we vanuit GGD IJsselland:

Advies Outbreak Management Team 
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder de 12 jaar te testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over. Over de praktische uitwerking krijgen wij deze week meer informatie. Vooruitlopend daarop kunnen kinderen jonger dan 12 jaar zich bij ons nu al laten testen, als zij naar de noodopvang gaan en corona gerelateerde klachten hebben.

Aanmelden test
Kinderen kunnen vanaf morgen 5 januari voor een test worden aangemeld via het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202. Vandaag (4 januari) kan dat nog via het telefoonnummer van GGD IJsselland: 088 - 443 03 70.