Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

De Expeditie


Missie van de scholengroep
Scholengroep Hardenberg ‘In verbinding’. 
 
Visie van de scholengroep
Vanuit relatie tussen professional, kind en andere kinderen leren we vanuit ervaring. Hierbij staan welbevinden en betrokkenheid centraal. Als het welbevinden van het kind goed is en het zich betrokken voelt bij het onderwijsaanbod zal zijn ontwikkeling het meest optimaal zijn. Het vraagt om sensitieve medewerkers die goed luisteren, kijken naar het kind en daarop inspelen.

Groen
Op de Expeditie staat de omgeving om ons heen centraal.
De thema's waar we schoolbreed aan werken hebben een groen karakter.
We vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen binnen aan hun tafel werken, maar ook buiten verschillende opdrachten doen. Kinderen bewegen bij het leren, wat er voor zorgt dat ze de lesstof op een andere manier in zich opnemen.
We hebben onze eigen moestuin en kippenhok. De kinderen verzorgen de tuin en dieren.
 

Infographic