Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Vreedzame school
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren en rooster
Onderwijstijd
 

Vreedzame school

OBS De Expeditie is een Vreedzame School. We streven ernaar om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn. Hierin voelt iedereen zich verantwoordelijk en betrokken.
- Er wordt op een democratische manier met elkaar beslissingen gemaakt.
- Conflicten worden opgelost, met het oog dat het niet nog een keer gebeurd.
- Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
- Verschillen zijn er; iedereen mag er zijn.
 Een mooi voorbeeld is dat kinderen opgeleid kunnen worden tot Mediator; deze kinderen helpen andere kinderen wanneer er ruzie is.

De leerkrachten streven ernaar om wekelijks een gesprek met elk kind te hebben. In het gesprek is er aandacht hoe het met het kind gaat, kan het kind vertellen of hij/zij iets nodig heeft en wordt er samen gekeken hoe dit georganiseerd kan worden.