Overige informatie


Op Expeditie
Aanmelden
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid
Belangrijke contactgegevens
GGD
Socials


Schoolreis en schoolkamp


Schoolreis en schoolkamp
Ieder jaar gaan we met de kinderen van hoogland op schoolkamp en met laagland op schoolreis. Te zijner tijd ontvangt u hier informatie over.
U ontvangt een apart bericht over het betalen van het geld voor schoolreis/schoolkamp, dit staat los van de ouderbijdrage.