Overige informatie


Op Expeditie
Praktische informatie
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid


Op Expeditie


Inloop

's Morgens start de dag met een inloop. Kinderen kunnen even rustig binnen komen. Wie het nodig heeft kan even een praatje maken of even fijn werken aan een opdracht. We starten de dag gezamelijk met de hele school. Er is ruimte om gezellig samen te zijn. Om samen de sfeer, maar ook de relaties te versterken.

 

De ochtend

Vanaf groep 3 werken de kinderen met een weektaak. Op een weektaak kan een kind zien wat de taken zijn voor de dag en de week. Ook kan een kind zien wat zelfstandig gemaakt kan worden en voor welke taken instructie gegeven wordt. Het doel van de weektaak is dat de kinderen leren plannen en zelf keuzes kunnen maken in welke volgorde de taken gemaakt worden. 

Laagland

Na de start gaan de groepen 1 t/m 4 aan het werk in het Laagland. De jonge kinderen werken in een rijke leeromgeving waar fantasie en creativiteit de ruimte krijgen. De kinderen worden uitgedaagd om nieuwe dingen te leren, door middel van afwisseling in voorwerpen en aanrijkingen. Zo kan in de huishoek een winkeltje ontstaan waar kinderen boodschappenlijstjes gaan schrijven. Ook kan er natuurlijk geen kassa met geld ontbreken, waar kinderen ook prijskaartjes kunnen gaan maken.. Op deze manier verkennen de kinderen de wereld om hen heen en leren de vaardigheden van lezen, taal en rekenen.
De kinderen van groep 3,4 krijgen daarbij ook een rijk lees- taal- en rekenaanbod. De kinderen starten met werken met zoveel mogelijk concreet materiaal en maken richting groep 4 steeds meer de overstap naar het werken met Chromebooks.

Hoogland

De groepen 5 t/m 8 gaan aan het werk in het Hoogland. Zij werken aan lezen, rekenen en taal via Snappet op een Chromebook, maar werken ook met concreet materiaal.
De leerkracht observeert en gaat in gesprek met de kinderen met het oog op de betrokkenheid en het welbevinden van het kind. Samen kijken we wat het kind nodig heeft om betrokken te zijn en zich goed kan voelen.

Tijdens de pauzes hebben de kinderen een heerlijke ruime speelplaats tot hun beschikking, met verschillende speelattributen.

De middag
Eilanden

Op de middag gaan de kinderen op expeditie in de school. Kinderen kunnen verschillende eilanden kiezen wat past binnen het thema. De opdrachten op de eilanden spreken verschillende vaardigheden aan.
Voorbeelden wat kinderen kunnen kiezen:
- English Corner: Engels leren praten, passend bij het thema;
- Moestuin: Het aanleggen en onderhouden van de moestuin;
- Kunst: Kunst maken met verschillende materialen en attributen gebaseerd op verscheidene kunstenaars;
- Podium: Er wordt afgewisseld in kledingstukken, waar kinderen een toneelstukje of een rap kunnen maken;
- Bouwen: Met Kapla een plattegrond van de school nabouwen.

Afsluiting

De schooldag wordt gezamelijk afgesloten. Samen blikken we terug op de dag. Wat kan de volgende dag anders? De successen van de dag worden gevierd!