Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


Ouders als partner 
Op De Expeditie beschouwen we ouders als partner in het ontwikkelingsproces van de kinderen. We hebben immers hetzelfde doel: de kinderen zo goed mogelijk begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. 
Het contact tussen leerkracht en ouders is informeel en formeel georganiseerd via een praatje in het klaslokaal, klassenmail, individuele mail, gespreksgelegenheid (vastgelegd in het communicatieplan) en portfolio. Daarnaast kunt u de IB-er, locatiecoördinator of directie altijd aanschieten voor een informeel gesprek of een afspraak te maken. 
 
Ouderparticipatie 
Hulp van ouders is ontzettend welkom op school. Tijdens het begeleiden van uitstapjes, sportdagen, kamp, projecten et cetera, kunt u school helpen. Zonder deze hulp is het vaak moeilijker om de extra’s te organiseren. Daarnaast kunt u school helpen door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR). De MR is een grote ondersteuning voor school. 

Nieuwsbrief 
Ongeveer iedere 4 tot 6 weken ontvangt u per mail van de school een nieuwsbrief. Daarin staat belangrijke informatie over de school en scholengroep. 
De leerkrachten communiceren geregeld via de SchoolsUnited app om u op de hoogte te houden van gebeurtenissen in het land, of bijvoorbeeld om ouderhulp te organiseren. 
 
De school heeft ook Facebook en Instagram. Hierop laten we vooral alle leuke dingen zien die op of vanuit school worden georganiseerd. Daarnaast heeft de scholengroep een LinkedIn account, welke u ook kunt volgen; hier posten we zaken over het proces in de scholen.