Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage gebruiken we om de extra’s op de scholen mogelijk te maken. Daarbij kunt u denken aan de verschillende projecten, festiviteiten, excursies, sportdagen en het kamp. Na ieder schooljaar ligt er een beknopt jaarverslag ter inzage om de uitgave van de ouderbijdrage te verantwoorden. De hoogte van de ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op .. euro per kind.
Wij gaan er vanuit dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaalt om op die wijze alle activiteiten mogelijk te maken. Mocht u bezwaar willen maken tegen de ouderbijdrage of mocht u er nog vragen of opmerkingen over hebben, dan kunt u terecht bij de locatie coördinator of directie van de scholen.
 
Indien uw financiële situatie de betaling van de ouderbijdrage niet toelaat, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij stichting leergeld. Informatie hierover is te vinden op de website www.leergeld.nl