Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

Scholengroep


Obs de Expeditie behoort tot scholengroep Hardenberg. Scholengroep Hardenberg bestaat uit de vier openbare scholen van Hardenberg. Dit zijn Obs Baalder, Obs de Kern, Obs 't Spectrum en Obs de Expeditie.
Als scholengroep zijn we bezig om het ervaringsgericht onderwijs vorm te geven. Ieder op zijn/haar eigen manier.
Binnen de scholengroep wordt er intensief samengewerkt, studiedagen worden veelal samen gevolgd. Dit maakt dat er veel met elkaar gedeeld wordt en van elkaar geleerd wordt.