Inspectie van het onderwijs


De Inspectie van het Onderwijs controleert de kwaliteit van het onderwijs op alle onderwijsinstellingen in Nederland, zo ook Onderwijsstichting Arcade. Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. Informatie over de Inspectie van het Onderwijs vindt u op www.onderwijsinspectie.nl.